Fjernsupport   |  Blog   | 

+45 53535803

 

EMCS

emcs  

Kunderne udtaler:

  • Enkelt, effektivt og pålideligt - det passer sig selv
  • Alt klares i vores IT system
  • Vi sparer 2 - 3 timers arbejde om dagen

 

I forbindelse med EU´s øgede fokusering på visse afgiftspligtige varers, herunder øl, vin og spiritus, bevægelser indenfor EU, har man udviklet det europæiske Excise Movement Control System (EMCS). EMCS er et omfattende system, hvortil alle import- og eksport ordrer skal indberettes.

Målet med EMCS modulet har været at minimere det registreringsarbejde EMCS systemet pålægger virksomhederne i dagligdagen. Ved at integrere modulet i de bestående indkøbs' og salgsrutiner i IT systemet er det lykkedes at nedbringe tidsforbruget til et absolut minimum. Manuel login på SKAT´s EMCS system er gjort overflødigt.

Når en salgsordre er faktureret tager modulet selv fat i ordren, overfører data til SKAT´s EMCS system og holder derefter øje med at forsendelsen godkendes af SKAT og af varemodtager. Kun i tilfælde af fejl/manglende godkendelse, kræves handling af en medarbejder.

På indkøbssiden indlæses leverandørens EMCS forsendelser automatisk. Indkomne forsendelser parres med åbne indkøbsordrer i systemet. Godkendelse/afvisning af forsendelse sker i indkøbsmodulet som en integreret del af den daglige rutine.

EMCS modulet er fuldt integreret i vor Visma Business løsning men kan også integreres med virksomhedens eksisterende IT system. 

Kontakt os for yderligere information.

Til virksomheder der eksporterer varer til lande udenfor EU er vores eksportmodul en optimal løsning. Læs mere om eksportmodulet her.

 

 

 

 

bottombg