Fjernsupport   |  Blog   | 

+45 53535803

 

Disponering

Tillgsmoduler  

Korrekt disponering er en forudsætning for enhver lagerførende virksomheds succes. Måden hvorpå der disponeres i den enkelte virksomhed er mangfoldige og tager ofte udgangspunkt i et mangelfuldt beslutningsgrundlag. Det stiller store krav til disponenterne i virksomheden.

Kun alt for sjældent kædes virksomhedens salgsbudgetter sammen med disponeringen. Disponeringsmodulet giver mulighed for at ændre på dette.

Vores kunder udtaler:

  • At disponeringen kan tage udgangspunkt i budgetter fra salgsafdelingen, gør at vi har en fælles præference.

Disponeringsmodulet understøtter individuelle former for disponeringsprincipper på den enkelte vare. Disponering kan ske på baggrund af:

  • Historik i kombination med sikkerhedslager, genbestillingspunkt og maks. lager
  • Faktisk behov i form at indlagte salgsordrer, sikkerhedslager, genbestillingspunkt og maks. lager
  • Salgsbudgetter

Disponeringsmodulet kan integreres med Visma Business samt alle vertikale løsninger basseret på Visma Business.

 

kontaktside

Vidste du at?

Disponeringsmodulet kan baseres på flere forskellige parametre – Sikkerhedslager, genbestillingspunkt, salgsordrer og budget. Dette gør det anvendeligt i alle virksomheder.

bottombg