Fjernsupport   |  Blog   | 

+45 53535803

 

Projektstyring

 

 

box3  

En løsning, basseret på Visma Business, der henvender sig til alle virksomheder der arbejder med projektorienterede opgaver – både virksomheder der har en rådgivende funktion og virksomheder der selv leverer både timer og varer til projekterne.

Vores kunder udtaler:

 • Mange muligheder for individuel tilpasning
 • Løsningen giver overblik og indsigt i hvert enkelt projekt for forretningen som helhed
 • Store tidsbesparelser på trivielle opgaver

 

For virksomheder der arbejder med projektorienterede opgaver, er indsigt på alle niveauer i projekterne, en nødvendighed. Da tid er en knap ressource i de fleste virksomheder, er det bydende nødvendigt at opmærksomheden rettes imod de projekter der ikke går som forventet.

Visma Business Projekt er designet til netop dette formål. Løsningen giver mulighed for at gennemgå alle projekter på overordnet, så vel som detaljeret niveau men har samtidigt en indbygget "Alert" funktion der, via e-mail, henleder den projektansvarlige på afvigelser på et projekt eller delprojekt så snart disse opstår. Dermed sikres det at der tages aktion på afvigelser før de bliver til "problemer".

Visma Business Projekt er basseret på ERP systemet Visma Business og kan således være en integreret del af en samlet løsning der også dækker regnskab og logistikfunktioner.

Løsningen indeholder bl.a:

 • Projekttyper med tilhørende kalkulemodel – Store projekter med mange delelementer og små projekter med få.
 • Projektkalkuler med for- og efterkalkule.
 • Projekttyper med tilhørende standardkalkule
 • Opgørelse af igangværende arbejder
 • Tværgående projektanalyser
 • "Alert" modul der, via e-mail, gør projektlederen opmærksom på afvigdelser før de bliver til problemer
 • Tæt integration til Visma Dokumentcenter der sikrer at projektlederen kan godkende fakturaer hvor og hvornår der er tid
 • Sagsmappe indeholdenekorrespondance (e-mail og breve) kontrakter, korrespondance, tegninger mv.
 • Notatfelt til interne notater
 • Ressourceplanlægning og opgavetildeling på PC, tablet og Smartphone
 • Indrapportering af tids- og materialeforbrug

 

 

bottombg