Fjernsupport   |  Blog   | 

+45 53535803

 

Grossist

newbox1  

En løsning, baseret på Visma Business, der henvender sig til alle grossister.

Vores kunder udtaler:

 • Mange muligheder for individuel tilpasning
 • En løsninger der giver os mulighed for at have fokus på vore kunder
 • Store tidsbesparelser på trivielle opgaver kamagra gel

 

For danske grossistvirksomheder er en høj grad af kundetilfredshed, et effektivt ordreflow og styr på lageret, vejen til succes og øget vækst.

Kundetilfredshed handler selvfølgelig om at kunne levere de aftalte varer til den aftalte pris og på det aftalte tidspunkt. Men – kundetilfredshed handler i lige så stor grad om at kunne tilbyde kunden en række muligheder der gør at også deres hverdag bliver mere effektiv.

At kunne tilbyde kunder:

Elektronisk udveksling af data – ordredokumenter, prislister og leveringsinfo.
Loyalitetsprogrammer – årsbonus basseret på aftalte del- og slutmål
Konsignationslagrer
Reservationer basseret på forecast
Skaffevarer
Direkte leverancer

er alle parametre der er med til at give øget kundeloyalitet og langvarige relationer.

Visma Business Grossist indeholder alle disse muligheder.. og meget mere.

Internt i virksomheden, tilbyde Visma Business Grossist en række "Intelligente" funktioner der udfører eller forenkler en række tidskrævende og trivielle opgaver og dermed medvirker til at frigive tid hos den enkelte medarbejder – tid der kan bruges på andre og mere værdiskabende aktiviteter.

Visma Business Grossist indeholder bl.a:

 • Ordredialog på kundens premisser – Ingen fast "rute" gennem en ordreoprettelse. Kundens præferencer for afgivelse af informationer om varer, leveringssted, leveringstid og ordrereferencer kan tastes i vilkårlig rækkefølge.
 • Kontrol af varen tilgængelighed ved ordreoprettelse – Er varen ikke disponibel foreslås ny leveringsdato med det samme.
 • Mulighed for oprettelse af indkøbsordre på skaffevarer imens salgsordren tastes.
 • Disponering via forecast, faktiske ordrer, sikkerhedslager og genbestillingspunkt kamagra gel
 • Advarsel via e-mail til ordrebehandler og kundeansvarlige hvis et indkøb forsinkes og dermed får negativ indflydelse på leverance af en salgsordre
 • Information til lageret om hvilke hjemkomne varer der er reserveret til salgsordrer samt besked via e-mail til ordrebehandler når en skaffevareordre er komplet og kan leveres.
 • Styring af varer med serienumre kamagra gel.
 • Styring af varer med begrænset holdbarhed

Disse funktioner er alle med til at optimere hverdagen for den enkelte medarbejder og dermed for virksomheden som helhed.

Til Visma Business Grossist er der udviklet en række tillægsmodulet. Se mere om disse her

Læs mere om ERP systemet Visma Business her 

 

kontaktside

Vidste du at?

Ved at indarbejde "Intelligente" moduler i alle led af ordre flowet, opnås markante tidsmæssige besparelser på trivielle opgaver – tid der kan bruges på mange andre opgaver det tilfører virksomheden værdi.

bottombg